Deacon Pat's Books - Popular Catholic novelist and author!

Deacon Pat's Books - Popular Catholic novelist and author!
Click on the book to go to the book site (The sale of the books support our mission).

Idaho Catholic Podcast

Tuesday, April 15, 2008

Wise Words From My Ancestors


Some Irish words of wisdom:

Is maith an t-anlann an t-ocras.
Hunger is a good sauce.

Moladh luath agus cáineadh mall.
Be quick to praise and slow to criticise.

Tús maith leath na hoibre.
A good start is half the work.

Má bhíonn tú ar lorg cara gan locht, beidh tú gan chara go deo.
If you seek a friend without fault, you will be without one forever.

Cuir síoda ar ghabhar ach is gabhar i gcónaí é.
Dress a goat in silk and it’s still a goat.

Is fearr an sláinte ná an táinte.
Health is better than wealth.

No comments: